Szkolenia ITIL – rozwiązanie na brak organizacji w firmie

Bardzo często trudno jest w zasadzie dokładnie określić, dlaczego dana firma się wali. Wymienia się tu różne powody – brak finansów, brak możliwości rozwoju, brak klientów, lepsza konkurencja. Po uważnym przyjrzeniu się, dostrzegamy jednak, że zasadniczym problemem jest brak organizacji. Dlatego też warto zainteresować się ITIL.

ITIL – zarządzanie projektami

Jakie korzyści będziemy mieć z wprowadzenia do informatyki w naszej firmie metodyki ITIL? Przede wszystkim dobra organizacja i komunikacja wewnątrz firmy szybko przełożą się na zwiększenie produktywności. Dodatkowo dzięki dobremu podziałowi ról i zakresu odpowiedzialności, polepszymy nasz kontakt z klientem.

Warto zauważyć, że wszystkie wymienione wyżej zalety doprowadzą w końcu do znacznego polepszenia sytuacji firmy na rynku. Co więcej zredukujemy koszta, generując tym samym oszczędności, które to możemy przeznaczyć na dalszy rozwój firmy.

ITIL – Information Technology Infrastructure Library

Korzyści, które możemy osiągnąć wydają się świetne. Jednak co to w zasadzie jest ten ITIL? Otóż jest to zespół zaleceń, nazywany także kodeksem czy też biblioteką, który powstał w latach 80. XX wieku. Opisuje on dobre praktyki dotyczące usług informatycznych. Generalnie mówiąc ITIL zawiera sieć wskazówek, które umiejętnie wykorzystane wprowadzają porządek w sieci informatycznej firmy, a co za tym idzie – zapewniają jej sprawne i wydajne funkcjonowanie.

tr6

Trzeba jednak wiedzieć, że na temat ITIL krąży wiele mitów. Przede wszystkim niektórzy utrzymują, że jest to forma oprogramowania. Nic bardziej mylnego – istnieją programy oparte na ITIL, jednak ITIL to nie program.

Drugi mit, który krąży pomiędzy przedsiębiorcami mówi, że ITIL to panaceum na wszystkie problemy i wystarczy zapoznać się z jego zasadami, by móc już samemu zastosować je w praktyce. Nie do końca tak jest. ITIL przypomina swego rodzaju kodeks prawny – oczywiście możemy się z nim zapoznać, jednak sami nie zrozumiemy go w pełni i inie nauczymy się wykorzystywać jego przepisów na własną korzyść.

Inprogress – szkolenia ITIL

Gdzie możemy zatem szukać profesjonalnych szkoleń z zakresu ITIL? Oczywiście w firmie Inprogress. Wybór tej firmy to gwarancja sukcesu naszej firmy. Dlaczego? Tam bowiem pracują prawdziwi zawodowcy, których zdolności zostały już uznane poprzez przyznanie im prestiżowych nagród. Co więcej – firma ta jako jedna z niewielu posiada stosowne akredytacje, uwiarygadniające jakość prowadzonych szkoleń. Warto jeszcze wspomnieć, że w Inprogress możemy zainwestować w osobny, rozszerzony kurs dla przyszłej kadry kierowniczej oraz prostszy dla pozostałych pracowników. Dowiedź się więcej o szkoleniach ITIL na stronie https://inprogress.pl/szkolenia/uslugi-it/itil/