Podesty ruchome – jak wdrożyć je do firmy

Podest ruchomy przejezdny to urządzenie, które bardzo ułatwi pracę. To urządzenie (platforma) służące do podnoszenia ładunków w celu ich załadunku lub rozładunku, zazwyczaj o napędzie hydraulicznym i zamontowane na pojeździe.

Znajduje szczególne zastosowanie w branży budowlanej i przeładunkowej. Co zrobić po zakupie takiego urządzenia? Radzą specjaliści z firmy dzwignice.pl.

Co zrobić po zakupie nowego urządzenia?

Zaraz po zakupie podestu ruchomego, należy zgłosić go do urzędu (UDT) w celu kontroli i objęcia dozorem technicznym. Aby się o to ubiegać, należy rozpocząć od złożenia wniosku w najbliższym, odpowiednim oddziale Urzędu Dozoru Technicznego. Do wniosku należy dołączyć dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej. Oczywiście w języku polskim. Kiedy jednak mamy do czynienia z urządzeniem nowym, najpierw należy zacząć od samej rejestracji.

Kiedy inspektor z urzędu sprawdzi dokumenty i uzna, że wszystko się zgadza, następnie uzgodni termin oraz miejsce kontroli urządzenia. Nie ma się jednak czego obawiać, kontroler powinien podać wszystkie potrzebne informacje, wraz ze sposobem przygotowania urządzenia do inspekcji, zgodnym z warunkami UDT. Po sprawnie przeprowadzonej kontroli dostaniemy odpowiednie zaświadczenie. W przypadku pozytywnego wyniku badań inspektor wystawi protokół oraz wyda decyzję zezwalającą na eksploatację.

podruch3

Co zrobić przy zakupie używanego urządzenia?

Nieco inaczej sytuacja wygląda kiedy zakupimy już używany podest, który jest już zarejestrowany w UDT. Zgłoszenia urządzenia do objęcia dozorem technicznym należy dokonać w formie pisemnego wniosku. Podobnie jak w powyższym przypadku. Jednak z tą różnicą, że do wniosku należy dodać kserokopię ostatniego protokołu i ostatniej decyzji. Nie ma z kolei obowiązku dodawania dokumentów rejestracyjnych.

W tym przypadku kontroler ponownie wyznaczy termin, a po sprawdzeniu urządzenia, wystawi odpowiednie dokumenty, które uprawniają urządzenie do pracy. Następnie drogą pocztową otrzymamy rachunek za wykonane badanie, uwzględniający wszystkie koszty, w tym między innymi koszt dojazdu inspektora do urządzenia.

Kiedy nie jesteście pewni, co do sprawności urządzenia, warto udać się do specjalisty, który przeprowadzi przegląd konserwacyjny podestów ruchomych i ewentualną naprawę podestów ruchomych.