W komunikacji biznesowej liczą się przede wszystkim SMS-y

Warszawa, 25 czerwca 2015

SMS-y przestają być domeną indywidualnych użytkowników, ale wciąż trzymają się mocno, jako narzędzie komunikacji biznesowej. Takie są wnioski z badania przeprowadzonego w 2015 roku przez firmę RingCentral wśród 509 użytkowników serwisu internetowego Instantly. 80% respondentów wskazało, że wykorzystuje SMS-y do celów biznesowych, a kolejne 15% badanych  zadeklarowało, że ponad połowa otrzymywanych lub wysyłanych przez nich wiadomości dotyczą spraw zawodowych.

Mimo, że ponad połowa ankietowanych (56%) przyznaje, że używa codziennie 2-3 komunikatorów mobilnych, to jednak spora część z nich (42%) twierdzi, że czuje się czasami zmęczona nadmiarem aplikacji do sprawdzania nowych wiadomości. Respondenci najczęściej wskazywali, że korzystają z  aplikacji Facebook Messenger (51%), następnie WhatsApp (14%) i Snapchat (12%).

Na wysokim poziomie utrzymuje się jednak odsetek respondentów (72%), którzy zadeklarowali, że wolą SMS-ować, niż używać komunikatorów mobilnych. Zdaniem 74% ankietowanych wiadomości tekstowe są prostsze w użyciu, a 56% uważa, że docierają szybciej do odbiorcy, niż posty w aplikacjach. Najczęściej użytkownicy SMS-ują za darmo,  tylko 4% uczestników badania zadeklarowało, że posiadane przez nich plany taryfowe nie zawierają pakietu bezpłatnych wiadomości tekstowych.

47% badanych otrzymuje do 20 wiadomości tekstowych dziennie, powyżej 20 SMS-ów każdego dnia wysyła 31% respondentów. Z ich wskazań wynika, że wiadomości wysyłane są przede wszystkim w celach biznesowych.

„Nie dziwią mnie wyniki badania RingCentral. Potwierdzają one nasze obserwacje rynków,  na których działa Infobip. W biznesie liczą się skuteczne rozwiązania komunikacyjne, które zapewniają przepływ bieżących informacji między pracownikami oraz klientami firmy. Do wyboru każdej organizacji jest kilka kanałów komunikacyjnych i form współpracy takich jak SMS-y, czaty, telekonferencje, intranet, extranet, wideokonferencje, fora oraz oczywiście poczta email. Mnogość dostępnych rozwiązań stanowi dla wielu firm spore wyzwanie. Niełatwo wybrać takie narzędzia, których używanie nie absorbuje nadmiernie czasu i uwagi pracowników i jednocześnie pozwala na szybkie i skuteczne przekazywanie informacji. Dodatkowym aspektem jest kwestia bezpieczeństwa informacji, narzędzia używane w celach biznesowych powinny minimalizować ryzyko ich niekontrolowanego wycieku. Dlatego rosnąca popularność komunikatorów mobilnych takich jak Facebook Messenger, Snapchat, czy WhatsApp, nie przekłada się jednak na wzrost zainteresowania tych narzędzi  do celów biznesowych. Myślę, że SMS-y są zdecydowanie bardziej akceptowalną formą komunikacji w stosunkach służbowych. Jako narzędzie do komunikacji biznesowej będą sprawdzać się jeszcze przez wiele lat.” – powiedział Marcin Papiński, Dyrektor ds. Rozwoju w firmie Infobip.

Okazuje się, że do komunikacji biznesowej przenikają zachowania użytkowników z komunikacji osobistej. Wyrazem tego jest np. coraz częstsze używanie emotikonów. Takie znaki w służbowych wiadomościach umieszcza 70%  procent respondentów, którzy wzięli udział w badaniu RingCentral.

Uczestnikami ankiety byli użytkownicy serwisu internetowego Instantly – mężczyźni oraz kobiety. 34% respondentów zadeklarowało wiek 25-34, 26% stanowiły osoby między 35-44 rokiem życia, a 17% w wieku 45-54.

***

O firmie Infobip

Infobip jest globalnym dostawcą usług komunikacji mobilnej oraz narzędzi umożliwiających dokonywanie płatności mobilnych. Firma obsługuje ponad 120 tysięcy klientów biznesowych w ramach sieci 29 oddziałów rozmieszczonych na 6 kontynentach. Wszystkie rozwiązania Infobip adresowane do operatorów mobilnych oraz przedsiębiorstw rozwijane są w całości wewnątrz firmy. Dzięki temu Infobip dysponuje kompletnym portfolio rozwiązań potrzebnych do utworzenia w pełni funkcjonalnego, efektywnego systemu komunikacji mobilnej. Z zaangażowaniem i pasją pokonujemy bariery i pomagamy operatorom mobilnym znaleźć się w centrum łańcucha wartości.

Misja firmy i filozofia jej działania zbudowana jest wokół strategicznych partnerstw z operatorami mobilnymi, którym zapewniamy kompletne rozwiązania – produkty, ekspertyzy oraz kompleksowe wsparcie. Celem naszej współpracy jest zwiększenie przychodów operatorów na nieustannie zmieniającym się rynku usług mobilnych.

Kontakt dla mediów:

Marcin Dulnik

 

In Fact PR – Agencja Public Relations
marcin.dulnik@infactpr.pl

mobile: 660 722 82

tel. 660722822