Kamery termowizyjne i radary w warunkach specjalnych

Kamery termowizyjne i radary znajdują coraz szersze zastosowanie w systemach bezpieczeństwa i nadzoru. Dzięki nim, potencjalne zagrożenie może być wykryte i zlikwidowane na bardzo wczesnym etapie, przed wyrządzeniem faktycznych szkód.

Kamery termowizyjne

Podstawę działania kamer termowizyjnych stanowią specjalne sensory, wykrywające energię cieplną emitowaną przez obiekt. Energia ta – znana pod nazwą promieniowania podczerwonego – jest de facto światłem, niedostrzeganym przez ludzki wzrok z uwagi na długość fali. Stanowi ono część widma elektromagnetycznego, odczuwanego jako ciepło. W przypadku kamer ograniczenie postrzegania nie występuje, w związku z czym mogą one ukazać pełen obraz otoczenia – np. w sytuacji zagrożenia i obecności intruzów.

Jak to wygląda w praktyce? Kamera termowizyjna tworzy obrazy niewidzianego promieniowania podczerwonego, wykorzystując różnice temperatur między poszczególnymi obiektami. Co ważne, do utworzenia szczegółowego obrazu nie jest konieczne doświetlenie światłem zewnętrznym. Urządzenie zapewnia pełną widoczność niezależnie od stopnia zaciemnienia, pory dnia czy warunków atmosferycznych. Z tego względu sprawdza się doskonale m.in. w systemach bezpieczeństwa i nadzoru, nawigacji morskiej i samochodowej, czy jednostkach straży pożarnej – zauważa ekspert łódzkiej firmy ATLine, zajmującej się dostarczaniem, projektowaniem i wykonywaniem profesjonalnych systemów ochrony.

Radary do nadzoru

Radary do nadzoru – podobnie jak kamery termowizyjne – mają za zadanie kontrolować strefy bezpieczeństwa, identyfikując zagrożenie na jak najwcześniejszym etapie. Dobrze skonfigurowane urządzenia zapewniają wykrywanie pasywne i umożliwiają nieustanne monitorowanie wskazanych obszarów, wyręczając monitoring ekranów wizyjnych. Wszelkie próby włamania są natychmiastowo odnotowywane, a system obrazowania radaru podąża za intruzem, śledząc jego poczynania i umożliwiając stosowną reakcję jednostkom ochrony.

Nowoczesna technologia radarowa FMCW zapewnia najwyższą wierność wykrywania, śledzenia i oceny celów ruchomych oraz nieruchomych. Dzięki temu, znajduje zastosowanie w obiektach wysokiego ryzyka – bez względu na warunki pogodowe i porę dnia. Alternatywę stanowią radary dualne, łączące zalety radarów FMCW oraz tradycyjnej technologii radaru dopplerowskiego – objaśnia specjalista ATLine.

Radary – podobnie jak kamery termowizyjne – stanowią znaczące usprawnienie systemów bezpieczeństwa i nadzoru. Nie może zatem dziwić ich rosnąca popularność. Trend ten zapewne będzie kontynuowany, z korzyścią dla ochrony szczególnie ważnych obiektów.