Jak napisać biznesplan, by osiągnąć sukces?

Marzysz o założeniu swojej firmy? Masz innowacyjny pomysł, ale nie wiesz jak go zrealizować lub nie masz na ten projekt wystarczającej ilości pieniędzy? Zacznij od dobrze napisanego biznesplanu.

Biznesplan to dokument Twojego przedsiębiorstwa zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Należy w nim pisać dokładnie nasz pomysł czy cele. Warto dodać do tego analizę finansową, SWAT oraz przedstawić sytuację naszego projektu wobec aktualnych uwarunkowań rynkowych czy technologicznych. Biznesplan jest niezbędny do uzyskania finansów na daną inwestycję. Składając wniosek kredytowy należy dołączyć do niego właśnie źródła finansowania, jest to na tyle istotne, ponieważ bank finansując inwestycję, oczekuje zwrotu pieniędzy.

Co musi zawierać dobry biznesplan?

Napisanie dobrego biznesplanu gwarantuje nam sukces. Dlatego warto wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii i zawrzeć poniższe informacje.

  • Dodaj opis inwestycji
  • Rozpisz charakterystykę przedsiębiorstwa
  • Określona misja i cel (krótko i długoterminowy)
  • Jakie masz zasoby finansowe / materialne / ludzkie
  • Jakie doświadczenie ma Twoja firma lub Ty
  • Przedstawić produkt lub usługę
  • Jak pomysł poradzi sobie na aktualnym rynku, np. opis sytuacji gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem branży, w której chcesz działać
  • Dodaj Analizę SWAT, która polega na określeniu czterech składowych: Strengths – mocnych stron, Weaknesses – słabych stron, Opportunities – szans, Threats – zagrożeń
  • Szczegółowo opisz wydatki i wpływy, np. kwartały.

Jak dobrze wypaść przy tworzeniu biznesplanu? Przede wszystkim, trzymaj się faktów i podpieraj się liczbami. Jeśli to możliwe, podaj wyniki badań czy testów na ich temat. Z tak stworzonym planem można poszukiwać inwestorów lub uwzględnić wkład własny w to przedsięwzięcie.