Certyfikowane szkolenia obsługi maszyn budowlanych – jak wybrać odpowiedni ośrodek?

Uzyskanie uprawnień na pracę na maszynach budowlanych, to nie tylko krótki kurs i egzamin przed przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego. Ważny jest właściwy wybór ośrodka i osoby szkolącej – pozwoli to zapewnić pracownikowi i firmie, przekazanie wiedzy od strony praktycznej, którą prowadzący zbudował przez lata pracy w zawodzie. Na co zwrócić uwagę wybierając się na kurs operatorów maszyn budowlanych?

Wieloletnia obecność na rynku potwierdzona licznymi rekomendacjami to najlepsza reklama dla ośrodka szkoleniowego. Dobrze jeśli taka firma specjalizuje się w danym rodzaju maszyn oraz wykonuje usługi w zakresie pojawiających się na szkoleniach – napraw, konserwacji, wynajmu i montaży urządzeń oraz przydzielenia pracowników do zleceń.

Zdobycie uprawnień UDT wymaga połączenia wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności. Aby szkolenie spełniało normy, musi posiadać moduły na temat budowy i funkcjonowania urządzeń, obowiązków jakie musi wypełnić operator maszyny i przepisów BHP oraz przepisów Dozoru Technicznego dla danego urządzenia. Wszystko w celu uświadomienia zagrożeń i konsekwencji nieprzemyślanych działań.

Kiedy znajdziemy już odpowiednią firmę, będziemy mogli również dostosować formę szkolenia do własnych potrzeb. Kursy można zamówić w ośrodku szkoleniowym, jak i w siedzibie firmy. Teoria to już nie tylko suchy wykład przepisów, ale i prezentacje multimedialne oraz filmy instruktażowe przygotowane tak, by nawet osoby nie posiadające doświadczenia sprawnie poradziły sobie z obsługą urządzenia. Certyfikaty ukończenia wydawane są w wiodących językach europejskich, co pozwala na zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy.

Trenerzy Firmy Dźwigowej – inż. M. Urbanek wskazują, że w ostatnim czasie dużą popularnością cieszy się kurs HDS. Aby podejść do szkolenia i egzaminu z obsługi hydraulicznego dźwigu samochodowego, należy posiadać czynne prawo jazdy kategorii C. Możliwość przenoszenia ładunków oraz dokonania załadunku pojazdów ciężarowych sprawia, że posiadane uprawnienia pozwalają na większą efektywność w branży transportowej i budowlanej.