Brambles wśród trzech najlepszych zrównoważonych firm na świecie

Brambles, czołowa firma zajmująca się logistyką łańcucha dostaw w ponad 60 krajach, działająca głównie pod marką CHEP, została uznana przez magazyn Barrons[1] drugą najbardziej zrównoważoną firmą na świecie, ustępując jedynie Accenture, globalnej firmie świadczącej profesjonalne usługi w obszarach strategy, consulting, digital, technology i operations.

Barrons, amerykański tygodnik publikowany przez Dow Jones & Company, wraz z Calvert Research and Management, wzięli pod lupę 1000 największych przedsiębiorstw publicznych pod względem wartości rynkowej na 24 rynkach rozwiniętych (z wyłączeniem USA) i ocenili je wykorzystując ten sam proces oceny w pięciu kategoriach interesariuszy, które są używane do uszeregowania listy w Stanach Zjednoczonych.

Brambles zyskało uznanie firmy Calvert Research za zrównoważone pozyskiwanie zasobów i wydajność pracy. Według firmy badawczej: „Brambles przeprowadza ankiety zaangażowania pracowników i wykorzystuje poufne informacje zwrotne w celu usprawnienia działalności operacyjnej. Zapewnia także szkolenia online i indywidualny coaching dla pracowników oraz ma w ofercie pionierskie palety wykonane z odpadów”.

Juan José Freijo, globalny dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Brambles, powiedział: „Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu, że zostaliśmy uznani za światowego lidera zrównoważonego rozwoju. Długoterminowa, zrównoważona wartość, którą tworzymy dla wszystkich  interesariuszy, jest generowana przez naszą globalną skalę i cyrkularny model biznesowy, który definiuje nie tylko sposób, w jaki działamy, ale także to, kim jesteśmy. W naszej pracy zawsze eliminujemy marnotrawstwo i zmniejszamy zapotrzebowanie na zasoby naturalne w całym łańcuchu dostaw, dlatego cieszymy się, że ponownie nas doceniono”.

MSCI i DJSI

Ponadto, piąty rok z rzędu firma Brambles utrzymała w swojej branży wiodącą pozycję w rankingach ESG prowadzonych przez MSCI (Morgan Stanley Capital International)[2]. Badanie MSCI ESG dostarcza dane w najwyższym standardzie „Gold Standard” i jest używane przez 46 spośród 50 najlepszych menedżerów aktywów i ponad 1200 inwestorów na całym świecie. W raporcie MSCI stwierdzono, że: „Brambles wciąż pozostaje liderem branży pod względem istotnych ryzyk ESG, demonstrując zaangażowanie w zrównoważony rozwój poprzez kompleksowe programy dotyczące wszystkich kluczowych kwestii, w zakresie których oceniamy branżę”.

Firma Brambles w zestawieniu z branżowymi konkurentami w sektorze usług komercyjnych i dostawczych osiągnęła najlepsze wyniki w zakresie najbardziej istotnych zagrożeń związanych z ESG i możliwości zarządzania ryzykiem. W 2018 r. 99,4% drewna pochodziło z certyfikowanych źródeł, co zbliżyło firmę do celu na 2020 r. wynoszącego 100%. Brambles zostało uznane za jedną z sześciu na świecie firm przodujących w walce z wylesianiem w łańcuchu dostaw przez CDP, brytyjską organizację non-profit, której celem jest analizowanie skutków zmian klimatu dla głównych światowych spółek giełdowych.

W ubiegłym roku firma Brambles została uznana za jedno z dwóch czołowych przedsiębiorstw według indeksu Dow Jones Sustainability Index (DJSI) w kategorii usług komercyjnych i rynku dostaw. To był piąty rok z rzędu, w którym Brambles zostało uwzględnione w DJSI. Promując najwyższe standardy z zakresu zrównoważonej działalności korporacyjnej, DJSI jest pierwszym, globalnym rankingiem najlepszych firm pod względem zrównoważonego funkcjonowania. Powstaje w oparciu o sprawdzoną metodologię indeksowania S&P Dow Jones oraz analizę RobecoSAM, w której stosuje się finansowo istotne czynniki środowiskowe, społeczne i biznesowe.

[1] The 20 Most Sustainable International Companies, [online: https://www.barrons.com/articles/the-20-most-sustainable-international-companies-51549658423]

[2]Rankingi MSCI ESG  pomagają inwestorom identyfikować zagrożenia i możliwości związane z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i biznesowymi (ESG) w ich portfelach. Firmy są badane i oceniane w skali od „AAA” do „CCC” zależnie od narażenia na specyficzne dla branży zagrożenia  ESG oraz posiadane zdolności zarządzania ryzykiem w porównaniu z konkurentami.

O firmie Brambles Limited (ASX:BXB)

Działając pod marką CHEP oraz IFCO, firma Brambles pomaga transportować więcej towarów do większej liczby odbiorców w najróżniejszych lokalizacjach niż którakolwiek inna organizacja. Palety, skrzynie lub pojemniki tworzą niewidoczny kręgosłup globalnego łańcucha dostaw, a uczestniczą w nim największe światowe marki, którym CHEP pomaga transportować więcej towarów do większej ilości odbiorców w sposób wydajny, zrównoważony i bezpieczny. Jako pionier gospodarki współdzielenia, firma Brambles stworzyła jedną z najbardziej zrównoważonych organizacji logistycznych, promując model poolingu zasobów oparty na wielokrotnym użytkowaniu i współdzieleniu nośników. Brambles działa głównie w segmencie produktów szybkozbywalnych (np. produkty spożywcze, AGD i środki higieny osobistej), świeżych produktów, napojów, a także w branży detalicznej i przemysłowej. Grupa zatrudnia około 12 000 pracowników i dysponuje pulą około 610 milionów palet, skrzynek i pojemników dostępnych w sieci składającej się z ponad 850 centrów serwisowych. Brambles działa w ponad 60 krajach, prowadząc największe operacje w Ameryce Północnej i Europie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.brambles.com

O S&P Dow Jones Indices 

Indeksy S&P Dow Jones są największym światowym źródłem informacji na temat podstawowych pojęć, danych i badań opartych na indeksach, a także bazą najważniejszych wskaźników rynku finansowego, takich jak S&P 500® czy Dow Jones Industrial Average®. W produkty oparte na naszych indeksach inwestowane jest więcej aktywów niż produkty oparte na indeksach od każdego innego dostawcy na świecie. Od kiedy Charles Dow stworzył pierwszy indeks w 1884 roku, S&P DJI stało się bazą ponad 1 000 000 indeksów w całym spektrum klas aktywów, które pomagają określać sposoby, w jaki inwestorzy mierzą i handlują rynkach. S&P Dow Jones Indices jest dywizją firmy S&P Global (NYSE: SPGI), która dostarcza ludziom, firmom i organizacjom rządowym istotne informacje umożliwiające świadome i pewne podejmowanie decyzji. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.spdji.com.

Informacje o firmie MSCI

MSCI jest niezależnym dostawcą badań i narzędzi badawczych dla inwestorów instytucjonalnych.  Rankingi MSDI ESG pomagają inwestorom identyfikować zagrożenia i możliwości związane z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i biznesowymi (ESG) w ich portfelach. Firmy są badane i oceniane w skali od „AAA” do „CCC” zależnie od narażenia na specyficzne dla branży zagrożenia ESG oraz posiadane zdolności zarządzania ryzykiem w porównaniu z konkurentami. Badanie MSCI ESG jest używane przez 46 spośród 50 najlepszych menedżerów aktywów i ponad 1200 inwestorów na całym świecie, stanowiąc podstawę 1000 indeksów kapitałowych i dochodowych. Więcej informacji można znaleźć w witrynie  www.msci.com/esg-indexes.